Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2015

zlanieznajoma
19:15
fajnie jest mieć kogoś, komu mówi się dobranoc. 
18:53
0621 ff5f 390
zlanieznajoma
16:12
Jak to jest, że ta jedna para ramion potrafi dać tyle szczęścia?
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromSabela Sabela viawerterowska werterowska

May 16 2015

19:59
0220 7f3f 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasmutnazupa smutnazupa
zlanieznajoma
18:54
Nie wiem, gdzie jestem, rozumiesz? Jestem kompletnie zdezorientowana. mogę tylko mamrotać ,,boli'', mogę myśleć intensywnie słowami, których nie umiem powiedzieć, i mogę się bać, że zostanę odstawiona w kąt jak grabie przez kogoś, na kim mi bardzo zależy, oraz że ktoś będzie czegoś ode mnie chciał, a ja to zrobię źle. 
— M. Halber
Reposted fromzoo zoo viahavingdreams havingdreams
zlanieznajoma
18:54
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahavingdreams havingdreams
zlanieznajoma
18:49
7064 7985 390
Reposted frommisza misza viasmutnazupa smutnazupa
zlanieznajoma
18:43
9851 718e 390
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
18:41
5772 c9da 390
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
zlanieznajoma
18:39
0049 14f8 390
Reposted fromkaraibski karaibski viaaufwiedersehen aufwiedersehen
18:38
2440 76f3 390
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen

April 29 2015

zlanieznajoma
13:27
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
zlanieznajoma
13:22
0856 0ca2 390
Reposted fromrol rol viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
zlanieznajoma
13:18
7410 5269 390
Tak M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
zlanieznajoma
13:17
9006 c64a 390
Zulczykjakub4
zlanieznajoma
13:17
3757 a72e 390
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
zlanieznajoma
13:17
Odtwórz świat, który nienawidzę. Potwory i diabły w moich rękach. Liczę na spokój i ulgę. Nie wiem co to znaczy. Jeszcze jeden dzień, jeszcze jedna kochanka. Czy ich dożyję? 
— "To Write Love on Her Arms"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

April 21 2015

zlanieznajoma
11:27
6325 ab06 390


zlanieznajoma
11:26
4933 c5c7 390
zlanieznajoma
11:21
5301 a9bd 390
Reposted fromnoniewiem noniewiem viapsychojunkie psychojunkie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl